Wie is Anansi?

Anansi is niet zomaar een spin. Al  eeuwenoud weeft hij een web van verhalen. Zijn avonturen werden verteld door slaven. Het duurde lang, te lang voordat de slavernij werd afgeschaft. [...]